Branschföreningen för lätta lastbilar

 

Svenska LCV-föreningen - Vi förädlar nyttofordon!

Svenska LCV-föreningen utgör en sammanslutning för i Sverige verksamma företag som säljer påbyggnadsutrustning för lätta transporter inkl räddnings- och utryckningsfordon till den svenska marknaden. LCV står för Light Commercial Vehicles.

Föreningen har som ändamål att:

  • tillvarata medlemmarnas intressen
  • främja branschens utveckling
  • samarbeta och samråda med näringslivets organisationer och sam­hällets myndigheter.

Föreningen ger ut ett nyhetsbrev. Om du vill med på mailinglistan kontakta kansliet. Om du har en nyhet till nyhetsbrevet - kontakta vår redaktör Jan Bjerkesjö (mail) direkt!

Bli medlem i Svenska LCV-föreningen

Medlemsföretagen i Svenska LCV-föreningen arbetar med lätta kommersiella fordon och tar fram kundanpassade inredningar, komponenter, släpvagnar och lyftanordningar. 

Medlemmarna representerar  inredningsföretag, påbyggare, hamnutrustare och tillverkare av komponenter. 

Vi välkomnar nya medlemmar som kan stärka föreningen och vara med och påverka i de frågor som är angelägna för branschen.

Föreningen har satt kvalitetskrav för medlemskap, samt tagit fram Försäljningsvillkoren LCV14. Som ett led i detta, har vi även tagit fram ett certifikat för att företaget följer LCVs riktlinjer kallat "LCV-säker bil". Håll utkik efter det!

Vid våra möten har vi redogjort för och diskuterat kring ansvarsfrågor i samband med olyckor. Vi strävar efter att hålla goda relationer med fordonstillverkarna och håller också en kontinuerlig kontakt med Lastfordonsgruppen, LFG. 

Ansök om medlemskap här.

Medlemmar

De företag som är med i LCV-föreningen är samtliga i påbyggarbranschen.
Medlemsföretagen presenteras  här.

Associated Members

Hedin Motor Company (Ford), Peugeot, Nissan, RSA Sverige (Maxus) och Volkswagen är med i föreningen som Associated Members.

Nyregistreringar

Mobility Sweden mäter nyregistreringarna av lätta lastbilar som du finner här!

Grunden för en funktionell lätt lastbil är förstås en riktigt bra bil. De biltillverkare och importörer som Svenska LCV- föreningen samarbetar med har vi listat tillsammans med andra intressanta länkar. Klicka här!Fler än 600 000 lätta lastbilar får den svenska vardagen att fungera – varje dag. De är oumbärliga arbetsredskap för många små och medelstora företag som skapar jobb i Sverige. Dygnet runt säkerställer lätta lastbilar nödvändiga varuleveranser till företag och privatpersoner. De utgör många gånger den sista viktiga länken mellan tillverkare och slutkonsument. De lätta lastbilarna i Sverige behöver ges rättvisa och relevanta villkor.

läs mer på Mobility Sweden

Nedan, ett antal filmer producerade av Mobility Sweden där den lätta lastbilen är i fokus ur olika synvinklar.

Pressnotiser