Biltillverkare

Myndigheter och
organisationer

Lagar och förordningar 

Utsläppsregelverket Euro 7
( EUs förslag till förordning om avgasutsläpp för vägfordon, utsläpp från slitage och batteriers hållbarhet (Euro 7).  

Fit for 55 ( EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030)
EU-förordning 858/2018
Transportstyrelsens PM om EU 858/2018

Organisationer
utomlands

LCV 14

Svenska LCV-föreningen har tagit fram gemensamma försäljningsvillkor (svenska/engelska). Hämta nedan:

Svenska LCV föreningen
c/o iOffice, Drottninggatan 32, Box 22307
104 22 STOCKHOLM

Tel: +46 8 121 620 92
lcv@branschkansliet.se