Snart kan en försöksverksamhet vara på gång för att ge förare med körkortsbehörighet B möjlighet att köra tyngre lastbilar som drivs med el, gas eller är hybrid.

I dag (8 mars) redovisar Transportstyrelsen regeringsuppdraget med förslag på hur det ska genomföras.

I dag används lastbilar för ett stort antal godstransporter i samhället, till exempel för paketleveranser. Vissa lastbilar som drivs av alternativa bränslen, främst el, kan väga mer och överskrider totalvikten 3 500 kilo, de räknas då som tunga lastbilar utan att deras lastförmåga nödvändigtvis är större än för en motsvarande lätt lastbil.

Förslag på undantag för tunga lastbilar på alternativa bränslen

Undantaget det handlar om innebär att det blir möjligt att köra lastbilar med totalvikt mellan 3 500 kilo och 4 250 kilo på behörighet B. En förutsättning är då att lastbilen drivs med alternativa bränslen och inte har släp. Ytterligare en förutsättning för att ingå i försöksverksamheten är att föraren ska ha haft körkort med behörighet B i minst två år.

– Vi har tittat på vilka konsekvenser det kan få och tagit fram de förslag på författningsändringar som krävs för att kunna ha undantaget, säger Christopher Patten, utredare, Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen kommer pröva och ge tillstånd

Om det blir en försöksverksamhet kommer det att krävas tillstånd för att få delta. Tillstånd kan då bara sökas av organisationer eller företag, inte av privatpersoner. Transportstyrelsen kommer vara den myndighet som prövar och ger tillstånd.

– Vi vill understryka att vi inte kan ta emot några ansökningar än, först måste regeringsbeslut om författningsändringar fattas, säger Christopher Patten.

Regeringens ambition är att detta kan ske efter första juli 2024.

Läs hela rapporten här

Rapport: Regeringsuppdrag om försöksverksamhet med vissa godstransporter