Nytt stöd vid köp av lätta ellastbilar - info från Energimyndigheten

Förordningen om stöd till vissa miljöfordon finns för att fler miljöfordon ska kunna komma ut på marknaden. Syftet är att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser.     

Vad är en lätt eldriven lastbil?

En lätt eldriven lastbil är ett fordon som är registrerat i Transportstyrelsens vägtrafikregister som ”lastbil” och som har en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Lastbilen får drivas av el eller av vätgas som genererar el via bränsleceller.   

Andra miljöfordon som ingår i satsningen är:

  • miljöarbetsmaskiner
  • utsläppsfria tunga lastbilar
  • miljölastbilar
  • fordonsgaslastbilar

Vilka kan söka stöd för lätta eldrivna lastbilar?

Klimatpremien för lätta eldrivna lastbilar kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa nya lätta eldrivna lastbilar.   

Så här ansöker du

Det nya stödet går att söka från och med 13 februari 2024 klockan 12.00.

Under ansökningstiden sänks stödnivån för lätta ellastbilar två gånger eftersom det finns förändringar förordningen som börjar gälla 1 januari 2025 och den 1 juli 2025. 

Ansökan gör du enkelt via Mina sidor på vår webbplats.

  1. Logga in på Mina sidor med personligt BankID
  2. Ansök om behörighet till e-tjänsten Klimatpremie.
  3. När behörigheten är beviljad kan du skicka in din ansökan.
  4. När ansökan är inskickad till Energimyndigheten kan du beställa fordonet.

Utbetalning av stöd

Begäran om utbetalning kan skickas in till Energimyndigheten när fordonet är inköpt. Din utbetalning av stöd sker tidigast sex månader efter det att fordonet har ställts på i Transportstyrelsens vägregister.

För att stöd ska kunna betalas ut måste stödmottagaren ha ett bankgiro eller plusgirokonto kopplat till organisationsnumret.

Mer information om premien

Klimatpremie för lätta ellastbilar

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta oss via telefon eller mejl

Telefonnummer: 016-544 24 44

Öppettider

Helgfri måndag, onsdag, fredag: 09–11                        
Helgfri tisdag, torsdag: 13–15