Välorganiserat och tidssparande med rätt fordonsinredning

Många transportörer och hantverkare har såväl kontor som lager och verkstad i sitt arbetsfordon. För att underlätta deras arbete är det viktigt att fordonsinredningen är skräddarsydd, välorganiserad och säkerhetstestad. Med rätt sorts inredning går det dessutom att bidra till en bättre miljö.

PostNord har över 10 000 fordon som dagligen rullar runt på vägarna, som under 2015 levererade 5,2 miljarder brev och försändelser samt 130 miljoner paket i Norden. För att hanteringen av gods, med lastning och leverans, ska ske så effektivt som möjligt krävs ett system i fordonen som är väl anpassat för ändamålet. Nyligen ingick PostNord ett samarbete med Sortimo, leverantör av fordonsinredning, för att förse 60 av sina fordon med skräddarsydd utrustning för att kunna hantera de stora mängder gods som dagligen lastas in och ut ur fordonen för att levereras till kunder.
Samarbetet inleddes under 2015, i samband med att nya skåpbilar anskaffades och en översyn av rådande arbetsprocesser genomfördes. Målsättningen var förbättrad arbetsmiljö och ökad effektivitet, säger Simon Jansson, Vehicles Administrator på PostNord.
Fordonsinredningen tillverkad i det hållfasta materialet komposit, som används brett inom fordonsindustrin för att kombinera lätt konstruktion med extrem belastning. Dessutom är det säkerhetstestat.
Allt material är krocktestat upp till 50 km/h. Det monteras fast i säkerhetsgolv, som förhindrar att hyllorna åker in i förarhytten vid en eventuell krock, då golvet tar upp stora delar av smällen, säger Johan Ernst, försäljningschef på Sortimo i Sverige.
Frågan om miljöpåverkan är ständigt närvarande när det kommer till verksamheter som till stor del vilar på och är beroende av fordonstransporter. Vid möjligheten att lasta mer, samtidigt som fordonsinredningen i sig väger mindre, kan antalet transporter för transportföretag minskas. För hantverkare innebär ett lättare fordon mindre daglig bränsleförbrukning. Sammantaget kan ett medvetet val av fordonsinredning leda till besparing av såväl tid och pengar som minskad miljöpåverkan.
En effektivare distribution kan det leda till att färre fordon behöver nyttjas, vilket i sin tur innebär kostnadsbesparingar samt ett minskat avtryck på miljön, avslutar Simon Jansson.
Läs mer på www.sortimo.se.