System Edström finns nu i alla Svenska Fordsäljares säljstödsprogram och hamnsystem!

Det enklaste sättet att handla en bra bilinredning till sin hantverkarbil är direkt vid köpet av bilen! Då hämtar man bilen inredd och klar och kan följaktligen börja arbeta direkt!

För att underlätta detta förfarande har System Edström tagit fram ett antal inredningsförslag anpassade efter Fords olika modeller i transportbilssegmentet. Ford har sedan implementerat dessa i säljstödet och i importhamnen, Wallhamn, monteras inredningarna innan de skickas ut till försäljningsstället för leverans till slutkunden.
– Ford har ett oerhört starkt modellprogram på transport/hantverkarbilssidan och är näst störst på lätta transportbilar i Sverige, berättar Anna Marmeys försäljningschef på System Edström.
– Tack vare det här centrala samarbetet kan alla Ford-säljarna smidigt visa och beställa våra inredningar. Det kommer att kraftigt underlätta för slutkunden/hantverkaren. De får bilen helt arbetsfärdig och slipper spilla tid på att eftermontera.
– Skulle det senare visa sig att de behöver en extra hylla eller en lite högre låda, så är det enkelt åtgärdat med System Edströms flexibla kassettsystem och ca 60 serviceställen över landet.
System Edström har sedan flera år funnits i VW:s försäljningssystem och det har visats sig mycket framgångsrikt.
System Edström är en av Europas största leverantörer av hantverkarinredningar till lätta transportbilar, med verksamhet över hela Europa. Företaget omsätter ca 110 miljoner sek varav ca 60 på den Svenska marknaden.