System Edström - Förnyar och förbättrar

System Edström (www.systemedstrom.com) utrustar årligen mer än 15 000 servicefordon efter varje kunds inredningsbehov, allt från enstaka fordon för det lilla företaget till fordonsflottor på flera tusen bilar. Systemets funktion, som har utvecklats under 60 år, förnyas och förbättras nu ytterligare.

Förbättrade lösningar
Under höstens lanseras en rad nya produkter, såsom nya lättare panelplåtar som ett steg i det kontinuerliga arbetet att minska vikten på inredningen, nya långlådor för att möta kundens växande önskemål om dubbelgolvslösningar, samt en rad nya tillbehör för att göra hantverkarnas och serviceteknikernas vardag enklar och säkrare. Viktminskingen på panelplåtarna och verktygspanelerna är upp till 30 %, vilket innebär att bilen drar mindre bränsle och släpper därmed även ut mindre CO2. För System Edströms del betyder det att vi släpper ut ca 3 ton mindre stål per år på vägarna runt om i världen! Dessutom kommer färgerna på produkterna att uppdateras.
”Det handlar även om en ny grå färg som bättre reflekterar ljuset i bilen, för att förbättra funktionaliteten på produkten och reflektera ljuset i de mörka utrymmena bak i bilen.”, förklarar Steffen Karlsson, VD på System Edström, när han beskriver de ny färgerna. Funktionsförbättringarna i produkterna är resultatet av företages produktutveckling efter marknadens önskemål, medan färg- och profilförändringen framförallt varit ett önskemål från företagets partners på exportmarknaden.

Utöka närvaro, snabb service
System Edström är marknadsledande i Sverige, men säljer i hela Europa, där Norden, Storbritannien, Frankrike och Benelux är huvudmarknader. Företaget gör nu parallella satsningar med nya partners i flera länder, nya lokaler i UK och en mer fokuserad exportförsäljning. System Edström förenklar ytterligare för sina kunder genom förbättrad funktionalitet på System Edströms hemsida där kunden nu själv kan bygga sin inredning i en konfigurator. Företagets återförsäljare, väl spridda över hela landet, kan därefter ge sin tekniska specialistkunskap och även erbjuda montering av inredning nära kunden.

Spännande framtid
System Edström ser en växande och stor möjlighet för företag i att bättre nyttja transportbilar och smarta Mobila arbetsplatser. Antalet lätta transportbilar växer stadigt och snabbare än personbilar och drivs Av de affärsmöjligheter som ligger i att kunna möta kundens behov på plats – även akut och oförutsett – samt att profilera och marknadsföra sig mot kunder och anställda. Framöver ser System Edström spännande möjligheter inom elektrifieringen av fordon, nätverksuppkoppling och en fortsatt utveckling av nya och innovativa helhetslöningar, där smarta inredningsprodukter sys samman till en för kunden optimal lösning där nytta för kundens kund är ledstjärnan.
”Vi ser växande användningsområden inom installation, service, byggnation, mobila verkstäder, hemleveranser, och ständigt nya tekniska möjligheter inom strömförsörjning, belysning och kommunikationsteknik.”, avslutar Steffen Karlsson.