Svenska LCV-Föreningen har träffat Riksdagens bilnätverk

Tidigare i år startades ett bilnätverk i Riksdagen. Tanken med nätverket är att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen.

Förra veckan träffade LCV-föreningens VD Pontus Thureson två av initiativtagarna till nätverket, Lars Beckman och Jan Ericson, för en lunch i Riksdagen. De pratade både om transportsektorn i stort och om medlemsföretagens utmaningar och hur dessa drabbas av beskattningen och det ryckiga regelverket. Intrycket är att de både var mycket intresserade av våra frågor och förstod vilka konsekvenser som regelförändringarna innebär för oss. De ville också gärna ha en fortsatt dialog för att lyfta fram dessa konsekvenser och lära sig mer om vår bransch. Det bådar gott för framtiden att det finns både intresse och förståelse från politiskt håll.