Stark uppgång på bilmarknaden i september drivet av regeländringar säger BIL Sweden

- Det blev som väntat en kraftig uppgång på bilmarknaden i september. Nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror* med 40 procent och lätta lastbilar ökade med 43 procent jämfört med september förra året. Uppgången förklaras till stor del av regeringens beslut om att den nya testmetoden WLTP ska införas i Bonus-malussystemet redan från årsskiftet.

Dessutom så jämför vi med låga registreringar i september förra året efter det att det Bonus-malussystemet infördes. Rena elbilar och gasbilar ökar sin andel även om det sker från låga nivåer, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.
* Detta är en preliminär statistik pga att 589 personbilar, 43 lätta lastbilar, 8 tunga lastbilar och 10 bussar saknar data. Dessa siffror är medräknade i kommentarerna men inte i den statistiska bilagan. En uppdaterad rättad statistik publiceras imorgon.
WLTP i Bonus-malussystemet höjer kraftigt beskattningen av bilismen och ger en ryckig marknad
- I början av september meddelade regeringen att de högre WLTP-värdena för koldioxidutsläpp ska införas i Bonus-malussystemet redan från 1 januari 2020. Det innebär återigen en kraftig höjning av fordonsskatten, den andra inom loppet av ett och ett halvt år. Den årliga fordonsskatten för en ny personbil som registreras i början på januari 2020 kommer i många fall att vara fem gånger högre än motsvarande bil som nyregistrerades i juni 2018. De kraftiga fordonsskattehöjningarna slår hårt mot både personbilar och lätta lastbilar. Det kommer nu att bli en fortsatt ryckig marknad med rusning för att köpa malusbilar under resten av året och minskade registreringar efter årsskiftet, säger Mattias Bergman.

Läs mer på BIL Swedens hemsida