Sala Truck Service förvärvar Irstaskåp

Sala Truck Service AB har förvärvat Irstaskåp’s verksamhet. Irstaskåp är tillverkare av fordonspåbyggnader, främst skåp för lätta fordon där Irstaskåp är ett välkänt varumärke med stark position på den svenska marknaden.
 

Sala Truck Service AB är ett dotterbolag i fordonspåbyggargruppen Nordic Truck Bodies AB som är ett affärsområde inom Inducore koncernen. Irstaskåp blir en del av ett samlat erbjudande där man kompletterar fjärr- och distributionsskåpen inom PLS Truck Bodies med lättaskåp.

”Förvärvet av Irstaskåp’s verksamhet är en del av vår strategi att expandera på den svenska marknaden för skåppåbyggnader. Med Irstaskåp stärker vi vår position inom segmentet för lätta fordon. Genom att dra nytta av bolagens samlade erfarenheter och resurser får vi förutsättningar att öka vår marknadsbearbetning och produktutveckling. Detta bidrar till att vi kan ge våra kunder ännu attraktivare erbjudanden”, säger Mikael Tornbjörk, VD för Sala Truck Service AB.

”Irstaskåp får med Sala Truck Service AB och Inducore en stark industriell ägare och mycket goda förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling” säger Ola Carlfors, tidigare delägare i Irstaskåp