Politikerbesök i Backaryd

När det gäller regelförändringarna för vår bransch, inte minst bonus malus och WLTP, har det funnits en del osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas.

Ibland får vi intrycket att påbyggarna så att säga glömts bort, för formuleringarna i förarbeten med mera verkar mestadels ta sikte på personbilar. Vi tycker att det finns ett utrymme för ett bättre samarbete med politikerna som stiftar lagarna, i syfte att undvika den typen av situation vi har upplevt i samband med införandet av WLTP.
Därför bjöd vi in riksdagens bilnätverk till en träff hos Nordic Vehicle i Backaryd. Sex riksdagspolitiker kom på besök och fick bland annat en spännande rundvandring i produktionen. Vi tittade blåljusbilar, luftfjädringar och liftar för rullstolsburna.
​​​​​​​ Efter en trevlig lunch hade vi konstruktiva samtal om förutsättningarna för vår bransch. Vår bild är att politikerna visade ett stort intresse och förstod vårt dilemma - att bristfälligt utformade regler skapar en onödig osäkerhet i branschen. Det hoppas vi att vi kan undvika i framtiden, genom att bjuda in till dialog och genom att föra fram vilka utmaningar vi brottas med. Det sammantagna intrycket från vår träff är mycket positivt och våra besökare låter hälsa att de var mycket nöjda med dagen.