Mats Holme ny VD för Svenska LCV-föreningen

Från den 1 februari tog Mats Holme över som VD för Svenska LCV-föreningen efter Anders Appelqvist som gått i pension. Mats har arbetade på Branschkansliet 2001-2013 med ansvar för bland annat MTB - Mobiltelebranschen, LLB - Ljud, Ljus och Bild för professionellt bruk samt branschföreningar inom medicinteknik och industriautomation.

- Jag är utbildad byggnadsingenjör på Tekniska Högskolan i Stockholm och marknadsekonom på IHM Business School. Innan hösten 2001 arbetade jag i 15 år som produktchef inom färgbranschen. Det tre senaste åren har jag varit ansvarig för Belysningsbranschen, Ljuskultur, Elmateriel Leverantörerna, Batteriföreningen, Hemljus och varit engagerad i Elrätt-projektet.
- Nu är jag tillbaka på Branschkansliet och ser fram emot att delta i arbete med LCV-föreningen.