HBA Fordonsteknik AB utökar samarbetet med FEDERAL SIGNAL VAMA

HBA utökar sortimentet och distribuerar FEDERAL SIGNAL VAMA’s blåa sortiment. HBA har sedan tidigare Federals sortiment inom blixt- och varningsljus. Federal är en av världens ledande tillverkare av varningsljus med stor marknadsandel på det blåa sortimentet.

Sortimentet består bl.a. av sirener, varningsljusramper, riktade och runtomlysande varningsljus, tillbehör och reservdelar. Alla produkterna har de godkännanden som behövs på Svenska marknaden.
Användningsområde: Passar alla typer av utrycknings-fordon, från ledningsbilar till de största brand/stegbilarna.

För ytterligare information kontakta HBA Fordonsteknik AB
Per Lundberg, Tel 08-880900, Mail per@hba.nu