Gör lastutrymmet till din mobila arbetsstation

Många hantverkare rör sig från en uppgift till en annan under loppet av en enda arbetsdag. Med en sådan vardag ställs det krav på de mobila transportsystemen som används för att frakta verktyg och material mellan byggarbetsplatserna. Just därför har Sortimo utvecklat WorkMo, som består av bärbara komponenter som lätt kan sättas ihop och skiljas åt och transporteras och utvidgas till att fungera som en verkstadsvagn, arbetsbänk, arbetsbord eller en komplett arbetsstation.

Långa arbetsdagar som är fyllda av många olika uppgifter, är vardag hos många hantverksfirmor i hela landet. Just därför är efterfrågan på flexibla inredningar till servicebilar större än någonsin förr och det blir tydligt att det finns ett stort behov att göra arbetsdagen smidigare och av att kunna utföra de olika uppgifterna utan att det skapas oreda. Olika uppgifter kräver olika lösningar och olika arbetsställningar, för att inte tala om hur viktigt det är att ha full överblick över verktyg och material – allt detta utan att kompromissa med säkerheten.

Allt i en enda mobil lösning
Hos Sortimo är flexibilitet och säkerhet viktiga aspekter och därför har man utvecklat det multifunktionella systemet WorkMo.
- Vi vet att en anpassad inredning och allsidiga förvaringsmöjligheter spelar en stor roll för effektiviteten. WorkMo förenar transportsystem, verkstadshylla, verkstadsvagn och arbetsstation i en och samma lösning. På så sätt kan du sätta ihop systemet, så att det passar till dagens arbetsuppgifter, berättar Johan Ernst, Country Manager, Sverige, hos Sortimo.
WorkMo består av bärbara enheter till förvaring av verktyg och material, som du kan kombinera och sätta ihop, utifrån de behov du har just den dagen. Därför bestämmer du själv om du vill utrusta din WorkMo-station med lådor, förvaringshyllor, BOXX:ar och/eller utdragslådor. I kombination med tillbehören kan stationen utvecklas med t.ex. en stickkontakt, arbetsskiva och spännsystem och kan på så sätt förvandlas till en funktionell arbetsplats, där du kan anpassa komponenterna utifrån dina egna behov.

Packa ner, ta med, sätt upp och sätt igång
En arbetsdag med WorkMo kan se ut ungefär så här: Du fyller dina WorkMo-moduler hemma, lastar på servicebilen och spänner fast systemet. Sen är du redo att dra iväg. När du är framme hos kunden lastar du av din WorkMo och sätter den på din Sortimo Roller, så att du med lätthet kan rulla din arbetsstation fram och tillbaka mellan servicebil och arbetsplats. Gemensamt för hela systemet är att det förvarar din utrustning på ett försvarligt sätt, men även kan surras fast med Sortimos fastspänningssystem ProSafe.
- Med andra ord rustar lösningen dig så att du klarar av arbetsdagens alla uppgifter i samma ögonblick som du lastar servicebilen. Det är funktionellt och effektivt och gör transporten säkrare. När du har allt på plats och har överblick över din utrustning, så vet du att det inte finns något som kan skada varken dig eller resten av lasten. När du surrar fast systemet med hjälp av fastspänning, ökar det säkerheten ytterligare för både utrustningen och dig som chaufför, avslutar Johan Ernst.
För mer information, kontakta:
Johan Ernst | Country Manager, Sverige, Sortimo | T +46 708 54 00 75 |
E-mail: jernst@sortimo.se