EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år

EU:s tidslinje för nollutsläpp för fordon – detta gäller år för år.

2030:

  • Nya personbilars utsläpp ska minska 55% jämfört med 2019. Beslutat.
  • Nya lätta lastbilars utsläpp ska minska 50% jämfört med 2019. Beslutat.
  • Nya tunga lastbilar och långfärdsbussar (över 5 resp 7,5 ton) samt släpvagnagnars klimatpåverkande utsläpp ska minska med 45 % jämfört med 2019, som ett genomsnitt av respektive tillverkares flotta. Undantag ges för sopbilar, fordon för gruvdrift, skogsbruk och jordbruk samt fordon som användas av civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten – totalt omfattas 90 % av marknaden, mot 60% med tidigare regler. Släpvagnar (trailers) ska stå för 7,5-15% av utsläppsminskningarna. Befintliga incitament för lastbilsomställning avvecklas till 2030. Kommissionens förslag.
  • Nya stadsbussar ska vara 100% utsläppsfria. Kommissionens förslag.
2035:

  • Nya personbilar och lätta lastbilar ska vara 100% utsläppsfria. Beslutat.
  • Nya tunga lastbilars och långfärdsbussars klimatpåverkande utsläpp ska minska med 65 % jämfört med 2019. Kommissionens förslag.
  • Nya tunga lastbilars och långfärdsbussar klimatpåverkande utsläpp ska minska med 90 % jämfört med 2019. Kommissionens förslag.


Läs mer (Källa. 2030-sekretariatet)