Den lättaste vägen till den tyngsta transporten

Frakt av tungt transportgods utan risk för materialskador och nedsatt säkerhet i förarhytten ställer stora krav på transportfordonets inredning. Med fordonsinredningssystemet Sortimo HD är även den tyngsta och största lasten säkrad genom stabil, flexibel och framförallt robust förvaring under transporten.

Det finns oändliga kombinations- och användningsmöjligheter i de olika komponenterna, som får sin extrema styrka och lättvikt från den höga andelen fiberkomposit i konstruktionen.
Säker transport av tungt gods, kemikalier, verktyg och utrustning ställer extra höga krav på transportfordonets inredning. Om hyllor och lådor inte är tillräckligt robusta finns det risk för att de går sönder eller krossas under färden. Skadorna kan vara dyra att reparera samtidigt som spillror och lösa föremål i lastutrymmet kan orsaka fara för personerna i förarhytten – t.ex. om man behöver göra en kraftig inbromsning.

Består övervägande av kompositmaterial
Därför har Sortimo, som är Europas ledande leverantör av mobila transportsystem, nu lanserat Sortimo HD – fordonsinredningen för den hårda arbetsvardagen. Med Sortimo HD är även det tyngsta godset och de största kollina såsom stora maskiner, reservdelar till entreprenörmaskiner eller lastbilar, hydraulolja etc. säkrat genom både stabil och praktisk förvaring under transporten till bygg- och arbetsplatsen.
- Vi har lanserat Sortimo HD, som står för Heavy Duty, som en lösning på de problem som uppstår då vissa typer av gods kräver extra starka lösningar, förklarar Johan Ernst, försäljningschef på Sortimo och fortsätter:
- Sortimo HD är den ideala lösningen för transportfordonens härdade förare! Systemet är framställt med en hög procentandel fiberkompositmaterial, som ger det en extrem styrka utan att öka dess vikt. Fiberkompositmaterial används i stor utsträckning inom fordonsindustrin bl.a. i nya typer av transportfordon, sportbilar, utveckling av Formel 1-bilar m.m. Du får med andra ord en fordonsinredningslösning som uppfyller de hårdaste kraven på godstransport samtidigt som du håller nere dina löpande kostnader för drift, tack vare de besparingar du gör på minskad tids- och bränsleförbrukning.

Oanade användningsmöjligheter
Med sin mycket höga belastningskapacitet är Sortimo HD väl lämpat för förvaring och transport av tung utrustning och verktyg, samtidigt som dessa är säkrade vid en eventuell olycka eller plötslig inbromsning. Därutöver är det helt kompatibelt med Sortimos övriga inredningskomponenter och kan därför anpassas efter behov och fordonsmodell.
- Det finns oändliga användningsmöjligheter med Sortimo HD, som kan anpassas individuellt tack vare bredden av olika tillbehör. Till exempel kan systemet kombineras med utdragslådor eller hyllor med belastningskapacitet på upp till 120 kg, liksom det tillåter hyllbredd på upp till 2 meter utan extra mellanfästen – en lösning med goda besparingsmöjligheter, då det inte behövs extra fästen eller förstärkningar, påpekar Johan Ernst.

Robust och säker
Transport av verktyg och material kan vara påfrestande för ett transportfordon som ofta är förvaringsrum för vassa redskap och farliga kemikalier. Det robusta systemet är därför extremt tåligt och stabilt och är med sin mörka design och glatta smutsavvisande yta enkelt att rengöra och underhålla. Kompositdelarna är dessutom särskilt motståndskraftiga mot olja, bensin, lut och andra kemikalier. Och i likhet med Sortimos övriga lösningar kontrolleras Sortimo HD dessutom regelmässigt i krock- och kvalitetstester som minimerar skaderisken vid kraftiga inbromsningar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Ernst | Försäljningschef Sortimo | T +46 708 54 00 75 | E-mail: jernst@sortimo.se
För ytterligare bildmaterial och koordinering av intervjuer, kontakta:
Henrik Westdahl | Kommunikationsrådgivare, Perfekta PR | T +46 731 41 60 91 | E-mail: henrik@perfektapr.se