De större billogistikföretagen fusioneras

Autolink, Dansk Motortransport, Scandinavian Motortransport och Skandiatransport ska fusioneras vid årsskiftet. Det innebär att nuvarande ägarna till företagen gemensamt kommer äga den nya enheten.

Det gemensamma företaget kommer driva verksamheten i Danmark, Norge och
Sverige.
Motiven till fusionen är flera, men framförallt är ambitionen att ett antal
identifierade synergier skall förbättra lönsamheten i en bransch som pressats
av låga marginaler under en längre period.
Fusionen möjliggör att företagen kan leva upp till kraven på miljövänliga
lastbilar, logistiklösningar, utveckling av moderna IT-system och processer.
Tillsammans kan företagen förbättra och effektivisera logistiklösningar, bland
annat genom att utnyttja den höga kompetens som finns i företagen.
Den sammanlagda omsättningen blir cirka 2 miljarder SEK. Antalet anställda
blir cirka 750.
Mats Eriksson, CEO AB Skandiatransport och Motortransport:
– Det skall bli oerhört spännande att tillsammans med våra duktiga medarbetare vara med och förändra billogistiken i Skandinavien. Vi har under processen kring fusionen identifierat tydliga förbättringar gällande utnyttjandet av det logistiska nätverket. Något som ger positiva effekter både gällande miljö, leveransprecision och ekonomi.
Lars Olsen, CEO Autolink:
– Det nya gemensamma företaget kommer att kunna erbjuda logistiska lösningar för hela Skandinavien och detta är något som ingen aktör kunnat tidigare. Bolaget kommer också att ha en gemensam ITplattform, vilket vi är övertygade om att det skapar en stor kundnytta.

Kontaktpersoner:
Mats Eriksson, CEO, AB Skandiatransport och Motortransport,
Tel +46 708-150414 mats.eriksson@skandiatransport.se

Lars Olsen, CEO Autolink,
Tel +47 92019861 lars.olsen@autolink.as