Branschbarometer september 2021

Branschbarometern som genomfördes under september 2021 visar att det generellt sett finns ett inflöde av uppdrag, men också svårigheter i att få tag i komponenter, särskilt på elsidan och chassisidan. Kategorierna på komponentsidan är delvis överlappande, men ger ändå en viss indikation på var majoriteten av de svarande upplever svårigheter. Den största utmaningen bland de svarande är tillgången på bilar. Du finner Barometern här!