”Bonus-malussystemet behöver förändras i grunden”

Sedan coronapandemin slog till har transportsektorn varit i kris. Därför behöver skatter och avgifter diskuteras och i många fall göras om, däribland bonus-malussystemet, skriver Transportföretagens vd Marcus Dahlsten och samhällspolitiska chef Tina Thorsell på Dagens Samhälle.

"En av de 73 punkterna i Januariavtalet mellan regeringen, C och L är att systemet för bonus-malus ska ses över, förenklas och förstärkas. Vi är övertygade om att fokus måste vara på förenkling. Flera myndigheter och forskare har kritiserat bonus-malussystemet för att vara dyrt, ineffektivt och orättvist. Analyserna från Riksrevisionens granskning visar att kostnaden för att minska koldioxidutsläppen via bonus-malussystemet är höga, satt i relation till uppskattade kostnader för utsläppsminskningar med andra åtgärder inom transportområdet som används i dag", skriver debattörerna. Läs mer!