Bista Mekan ny medlem - Vill bredda verksamheten

Bista Mekan är ett av de nya medlemsföretagen i LCV-föreningen. Varför valde man att gå med? - Vi vill vara bland de första på bollen och hålla oss uppdaterade inom branschen, säger Johnny Höglin.

Johnny hoppas att genom ett bra samarbete driva påbyggarbranschen framåt. Bista Mekan har funnits i 40 år och det som kännetecknar företaget är erfarenheten och möjligheten till specialbyggnationer.
- Vi har ökat vår omsättning varje år och med det växt i lokal och personal.
WLTP är det mest aktuella som berör branschen just nu tycker Johnny Höglin, men ser fram emot det här under kommande år:
- Bredda oss vad gäller målgrupper för att få visa vår specialkompetens med nya, utmanande byggnationer.