Bilmarknaden december 2018

Bilmarknaden i december fortsatte på samma sätt som vi sett under det senaste halvåret med minskat antal nyregistreringar och minskad försäljning av både personbilar och lätta lastbilar.

Jämför man första halvåret med andra halvåret 2018 är skillnaderna stora. Under första halvåret ökade försäljningen av nya personbilar och lätta lastbilar med 8% respektive 24% jämfört med samma period 2017. Under andra halvåret minskade istället försäljningen av både personbilar och lätta lastbilar med 23%.
Det är tydligt att bilmarknaden 2018 till stor del påverkats av införandet av bonus malus den 1 juli. Stora volymer personbilar och lätta lastbilar nyregistrerades före den 1 juli för att undvika högre fordonsskatt. En del av dessa bilar står fortfarande osålda i bilhandelns lager sex månader senare.
Läs Vroom:s pressrelease i sin helhet här