Berco genomför Sveriges största satsning i limanläggning - någonsin

Berco, tillverkaren av påbyggnadsskåp, fördubblar produktionskapaciteten för att klara sina allt fler kundförtroenden. Investeringen innebär också att man får en väsentlig överkapacitet och därför kan erbjuda extremt korta leveranstider när kunderna behöver det. Dessutom har man lyckats höja kvaliteten ytterligare och få full spårbarhet på varje produkt.

Berco har en mångårig tradition av utveckling och tillverkning av påbyggnationer för fordon av alla slag, även om den huvudsakliga verksamheten är för lätta transportbilar.
– Med denna rekordstora investering har vi nu fördubblat vår produktionskapacitet och kan garantera högsta kvalité i kombination med Sveriges kortaste leveranstider, berättar VD Jim Wallström entusiastiskt.

Fördubblad produktionskapacitet
Genom investeringen så har man i ett slag både fördubblat kapaciteten och höjt kvalitén. Limningsprocessen av väggelementen har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete. Genom tre-komponentslim och ny limningsteknik har limningstiden pressats rejält. Dessutom har man bytt till mindre limmade satser vilket resulterat i ett jämnare flöde.
Tidigare kunde denna process bli lite av en flaskhals när produktionstakten ökade men med samma personal klarar man nu av att limma hundratals fler transportskåp per år.

Sveriges största väggsåg
Något som också bidragit till kapacitet- och kvalitetshöjning är att man investerat i Sveriges största väggsåg. En digital, helautomatisk och högpresterande såg från Striebig som med en lasers noggrannhet kapar och borrar skivor snabbare än något annat på marknaden. Den har ökat kapacitet och precision med 30% vilket innebär en tidsbesparing på ca tre timmar per dag. Precisionen ligger nu på 1/10 mm vilket innebär mycket exakta skivor. Genom att sågen dessutom kapar horisontellt så har halva produktionsytan frigjorts till förmån för ännu mer limningsyta.
- Vi har inte bara överkapacitet nu utan vi får dessutom en överlägsen möjlighet att snabbt kunna ställa om och anpassa produktionen för att möta upp varje kunds skiftande behov. Vi är nu redo att ta oss an vilka utmaningar som helst, tillägger Jim stolt.

För ytterligare information kontakta:
Jim Wallström
VD, Berco Produktion AB
Tel: 0910-29 07 01
Mobil: 070-101 47 01