55-procentspaketet: nollutsläpp av koldioxid för nya person- och skåpbilar

Parlamentet godkänner nya koldioxidutsläppsmål för nya person- och skåpbilar – en del av 55 procentspaketet.

Med 340 röster för, 279 röster mot och 21 nedlagda röster godkände ledamöterna överenskommelsen med rådet om nya utsläppsnormer för koldioxid i nya person- och skåpbilar. Detta ligger i linje med EU:s höjda klimatambitioner. Den nya lagstiftningen tar oss ett steg närmare nollutsläpp av koldioxid från nya person- och skåpbilar 2035.

Läs mer