Ändrade förutsättningar för klimatbonus vid köp av bil

Regeringen beslutade i torsdags om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar. Definitionen av klimatbonusbil breddas och gränsen för bonus höjs. Läs mer här!