Öppet brev till infrastrukturministern om att höja viktgränsen för B-körkort

”Det brådskar”

Tunga företrädare för transportbranschen skriver öppet brev till infrastrukturministern om att höja viktgränsen för B-körkort när man kör på el eller biogas. 

Frågan om att huruvida totalvikten för lätta lastbilar som framförs med el eller gas ska höjas från 3,5 ton till 4,25 ton har diskuterats länge. I ett öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlsson — publicerat på Dagens industri — skriver nu ett flertal tunga branschföreträdare att den svenska inställningen måste revideras. 

Den korta bakgrunden är att transportbilar som framförs med el är att batterier väger mycket och stjäl lastkapacitet, vilket blir en konkurrensmässig nackdel och hindrar utvecklingen mot fossiflfria fordon.

Enligt företrädarna går det att utnyttja ett undantag i EU:s körkortslagstiftning för att på så sätt höja viktgränsen.

Det öppna brevet har undertecknats av bland annat företrädare för Transportföretagen, Bring, DB Schenker, PostNord och DHL Freight Sweden. 

Här är brevet i sin helhet: 

”Bäste Andreas Carlson,

Att bidra till att Sverige ska nå våra högt satta klimatmål är näringslivets högst prioriterade fråga och något som det arbetas med varje dag, året runt. Det kommer att krävas omfattande insatser från både näringsliv och staten. Det handlar om betydande investeringar i elnät, laddinfrastruktur, fordon med mera men vi behöver också se över regelverk och lagstiftning så att den understödjer omställningen och inte motverkar. Omställningen kräver att vi tänker om och vågar tänka nytt. Vi får inte vara så rädda för att göra fel, så att vi glömmer att våga göra rätt.

Antalet lätta lastbilar har ökat kraftigt i Sverige de senaste decennierna. Det finns i dag fler än 600.000 och antalet har ökat med 27 procent de senaste tio åren. De har ett vitt spektra av uppdrag, alltifrån hantverkarfordon, servicefordon till budbilar och ”last-mile” transporter inom den yrkesmässiga godstrafiken. Runt 100.000 lätta lastbilar ägs av privatpersoner.

Vi som har undertecknat det här brevet var väldigt glada när dåvarande infrastrukturministern Tomas Eneroth gav uppdrag till Transportstyrelsen att utreda frågan om att utnyttja undantaget i EU:s körkortslagstiftning att låta förare med B-körkort köra lastbilar upp till 4,25 förutsatt att dessa drivs av el eller gas.

Men lika glada som vi var när regeringen hörsammade vår begäran, lika besvikna var vi när Transportstyrelsen hösten 2021 överlämnade sin utredning till Tomas Eneroth. De avrådde regeringen att utnyttja undantagsmöjligheten.

Bakgrunden till att vi driver frågan är att batterier väger mycket och stjäl lastkapacitet. Det krävs alltså fler fordon för att transportera samma mängd gods som idag om fordonen är elektriska eller drivs med biogas. Alternativt får man investera i tyngre lastbilar men då krävs det C-körkort och det råder en akut brist på förare med tyngre behörigheter så det är sällan ett alternativ.

Flera länder inom EU har valt att utnyttja undantagsmöjligheten för att stimulera en klimatvänlig utveckling av transporter med lätta lastbilar. Det är väl fungerande demokratier och rättsstater som exempelvis Tyskland.

Glädjande nog har EU-kommissionen i sitt förslag till nytt körkortsdirektiv nu föreslagit att en förare som har haft B-körkort i två år ska få framföra ett fordon upp till 4,25 ton som drivs av alternativa drivmedel.

Det brådskar om vi ska nå våra högt satta klimatmål och därför bör vi inte avvakta på att EU:s nya körkortsdirektiv träder i kraft. Det är dels ett förslag, dels är implementeringstiden relativt lång. Men det faktum att EU-kommissionen föreslår det visar att det finns behov av förändringen.

Vi skulle därför vilja uppmana Dig att gå vidare och ansöka om undantaget. Det skulle skynda på omställningen av den lätta transportbilsparken.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen
Håkan Nilsson, branschchef Transportindustriförbundet
Luigi Johannesson, Affärsområdeschef Göteborgs Lastbilcentral
Viktor Strömblad, Head of Land Transport Sweden & Denmark DB Schenker
Annika Öhrstrand, QEHS Specialist, Scandinavia GEODIS Sweden
Catherine Löfquist, Hållbarhetschef Bring
Jonas Skovgaard, vd Foria
Naznoush Habashian, Hållbarhetschef PostNord Sverige AB
Ylva Öhrnell, Director Business Process Management DHL Freight Sweden AB”

Publicerad i Dagens Industri 30/3
Läs mer här: https://www.di.se/nyheter/transportbolagens-klimatvadjan-till-ministern-hoj-viktgransen-for-b-korkor...