Sortimo presenterar en ny digital plattform för hantverkare

Sortimos främsta produkter är praktiska och smarta inredningar för servicebilar. Fokus ligger på att göra arbetsdagarna smidigare och tryggare för hantverkare, och nu presenterar man en ny digital plattform, mySortimo. Plattformen gör det lättare för hantverkare att hålla en nära dialog med Sortimo och skräddarsy kompletta lösningar – på ett och samma ställe.

Det säger sig själv – när man inte sitter bakom ett skrivbord hela dagarna utan arbetar med servicebilen som både kontor och verkstad, då är det guld värt med snabba och effektiva processer. Med den nya digitala plattformen mySortimo kan hantverkare hålla nära dialog med Sortimo och öka sin produktivitet. Detta då plattformen erbjuder helt fria händer att designa servicebilen som man vill, och det gäller oavsett om det handlar om golv, hyllsystem och striping av bilen.

Kunden i centrum
Den unika plattformen är lätt att använda, och presenterades med ett lyckat resultat på en av Europas största mässor för servicebilar som löpte av stapeln i tyska Hannover i slutet av september i år. För att beskriva det enkelt handlar det om en digital plattform från vilken Sortimo kan vidareutveckla det professionella samspelet med verksam-hetens kunder och erbjuda lösningar inom ännu fler områden.
- mySortimo erbjuder ett brett spektrum av unika och innovativa lösningar, som kan revolutionera hantverkarnas dagliga arbete. Det här är verkligen pricken över i:et – när man i förväg har en stressad vardag med mycket på att-göra-listan, ska det vara enkelt att designa bilen smart, säger Johan Ernst, Country Manager för Sortimo, Sverige.

Förenkla – inte komplicera
För att försäkra sig om att plattformen mySortimo verkligen blir något som underlättar hantverkarnas vardag har man fokuserat på att den är enkel och överskådlig. Kundernas processer och arbetsrutiner är i centrum, och man använder sig bara av de mest moderna metoderna. Med andra ord kan hantverkare, industrier och logistikverksam-heter se fram emot ett digitalt universum där de kan skapa personliga och skräddar-sydda lösningar och erbjudanden. Det praktiska ska gå hand i hand med det innovativa, och allt bygger på maximal förståelse av kundens behov.
- Sortimo har varit trendsättande för marknaden i många år, och med den här utveck-lingen sätter vi kunden i fokus och skapar en konkret och värdeskapande lösning, säger Johan Ernst.
Med mySortimo kan hantverkare och tekniker med lätthet möta framtidens ökande krav på effektivitet och produktivitet. Samtidigt som det fortsatt råder ordning och reda bland prylarna i bilen.

För mer information, kontakta:
Johan Ernst | Country Manager, Sverige, Sortimo | T +46 708 54 00 75 |
E-mail: jernst@sortimo.se