Ropab Bilutrustning ny medlem - Vi vill fortsätta växa med kvalitet

Ropab står för service, kvalitet och enkelhet. Om ägaren Mikael Palm blickar framåt så vill han se företaget fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar.
- Att fortsätta hålla samma höga kvalitet som vi gjort hittills även med snabbhet och enkelhet. Det vill vi uppnå i kundrelationerna.

Ropab startade 2004 som ett företag som arbetade med montage utav butiksinredningar, vilket man höll på med fram till 2009.
- Jag och min kollega var trötta på att ligga ute, det sliter och dessutom började familjerna få barn. Det var under julledigheten som jag såg en annons i Jönköpings-Posten att System Edström sökte påbyggare i Jönköpingsregionen. Jag ringde, det blev ett möte och på den vägen är det!
Ropab finns sedan 2013 också i Göteborg och är nu ny medlem av LCV.
- Vi kände som företagsledare ägare att vi ville vara med och stötta vår bransch och de som jobbar för förändringar. Jag tycker också att det jobbet har visat på resultat. Mina förhoppningar är att LCV fortsätter föra vår talan och mata oss med information om förändringarna i branschen.
Är det något som Mikael Palm skulle vilja se så är det någon form av ekonomisk gemenskap bland LCV:s medlemmar gent emot leverantörer.
- Fick vi ett bättre samarbete mellan medlemmar skulle vi exempelvis kunna gå ihop när det gäller inköp och teckna leverantörsavtal. Det kunde ge oss bättre rabattsystem.
Mikael säger att han älskar branschen.
- Den är fantastisk. Omväxlande och med konkurrens som gör att man måste vara på tårna hela tiden. Samtidigt älskar jag gemenskapen i branschen, den är inte så stor så man känner nästan alla. Man hjälps åt, vi hjälper andra om det kört ihop sig och vi får hjälp av andra.
Sedan 2015 har alla kurvor pekat uppåt för Ropab. Omsättningen har gått från tre till 14 miljoner och de anställda från tre till åtta personer.
- Men vi skulle behöva bli nio, minst! Vi har satsat på rätt grejer, anställt säljare och en ansvarig för verkstäderna vilket har gett struktur och resultat.
Den största frågan för branschen är WLTP, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, anser Mikael.
- Skattereglerna kring transportbilar är den stora frågan, men också vad som händer med elbilen och vad som kommer att gälla kring installationer i transportbilar med eldrift.m..