När det gäller regelförändringarna för vår bransch, inte minst bonus malus och WLTP, har det funnits en del osäkerhet om hur reglerna ska tillämpas. Ibland får vi intrycket att påbyggarna så att säga glömts bort, för formuleringarna i förarbeten med mer

Läs mer

Den största anledningen till att SVOP AB från Trollhättan nyligen har gått med i LCV-föreningen är dels att man är ett påbyggarföretag som växer för varje år och dels för att man vill vara en del av den branschförening som är uppdaterad inom påbyggnatione

Läs mer

Tidigare i år startades ett bilnätverk i Riksdagen. Tanken med nätverket är att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen.Förra veckan träffade LCV-föreningens VD Pontus Thure

Läs mer